สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

“สคร.11 ชวนร่วมค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนใหม่ในชุมชน ย้ำโรคเรื้อนรักษาหาย รู้เร็วรักษาทัน ป้องกันความพิการ”

      สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ชวนร่วมกันค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ ให้รีบออกมารักษาโดยเร็ว ลดการเกิดความพิการในผู้ป่วยรายใหม่ ย้ำ“โรคเรื้อนรักษาหาย รู้เร็วรักษาทัน ป้องกันความพิการได้”

       พญ.ศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี ถือเป็น “วันราชประชาสมาสัย” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธาน การกำจัดโรคเรื้อนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสร้างความตระหนักให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเรื้อน และร่วมกันค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่และแนะนำให้รีบออกมารับการรักษาโดยเร็ว เพื่อลดการเกิดความพิการในผู้ป่วยรายใหม่ เป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องครบถ้วนตามกำหนด และส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเรื้อนดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้ตามปกติ

      โรคเรื้อนเป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่สามารถติดต่อได้โดยทางเดินหายใจ แต่ติดต่อได้ยาก ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโรคเรื้อน คือผู้ที่สัมผัสคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการรักษา อาการของโรคเรื้อน ได้แก่ ผื่นผิวหนัง เป็นวงด่างสีจาง หรือแดงกว่าผิวหนังปกติบริเวณรอยโรคแห้ง เหงื่อไม่ออก อาจพบขนร่วง ที่สำคัญคือรอยโรคมีอาการชา ไม่คัน หรือเป็นผื่นนูนแดง ตุ่มแดง ไม่คัน อาการที่พบจะเป็นเรื้อรังนานมากกว่า 3 เดือนแล้วไม่ทุเลา เนื่องจาก อาการเริ่มแรกของโรคนั้น ไม่มีอาการคัน หรือเจ็บปวด ทำให้ผู้ป่วยชะล่าใจ คิดว่าไม่ใช่โรคร้ายแรง จึงไม่รีบเข้ารับการรักษา ทำให้โรคลุกลามเป็นมากขึ้น อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนส่งผลให้เกิดความพิการได้ในที่สุด

      พญ.ศิริลักษณ์ กล่าวเพิ่ม ปัจจุบันยารักษาโรคเรื้อนมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถใช้รักษาผู้ป่วยโรคเรื้อนให้หายได้ ด้วยการกินยาเป็นระยะเวลา 6 เดือน ถึง 2 ปี และหากผู้ป่วยได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ก็จะไม่มีความพิการเกิดขึ้น ผู้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกับผู้ป่วยโรคเรื้อน หรืออยู่ในชุมชนที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคเรื้อน ควรไปรับการตรวจร่างกายจากแพทย์ปีละครั้ง หรือสำรวจตนเอง และคนในครอบครัวเพื่อค้นหาอาการเริ่มแรกของโรค หากพบอาการผิดปกติ ต้องรีบรับการตรวจรักษา ก่อนที่โรคจะลุกลามจนเกิดความพิการ และเป็นการป้องกันการแพร่โรคเรื้อนในชุมชนอีกด้วย ความเอื้ออาทรและกำลังใจจากคนใกล้ชิดมีความสำคัญ ในการกระตุ้นเตือนให้ผู้มีอาการสงสัยเป็นโรคเรื้อนไปรับการรักษาและรับยาอย่างสม่ำเสมอจนโรคหายขาด ควรเป็นกำลังใจเพื่อให้ผู้ป่วยอดทนต่อการรักษา เอาใจใส่ให้
ทานยา และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ทีสายด่วน กรมควบคุมโรค 1422

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ