สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

สคร. 11 เตือนประชาชนระวังป่วยไข้หวัดใหญ่ แนะยึดหลักปิด ล้าง เลี่ยง หยุด ป้องกัน

“สคร. 11 เตือนประชาชนระวังป่วยไข้หวัดใหญ่ แนะยึดหลักปิด ล้าง เลี่ยง หยุด ป้องกัน”

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เตือนประชาชนพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ระวังป่วยด้วย

โรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะ 7 กลุ่มเสี่ยง ควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เน้นย้ำดูแลสุขอนามัยป้องกันการเจ็บป่วย ปิดปากปิดจมูกเวลาไอจาม หมั่นล้างมือให้สะอาด หลีกเลี่ยงผู้ที่มีอาการป่วยและพื้นที่ที่มีผู้คนอยู่หนาแน่น และหยุดเรียนหยุดงานจนกว่าอาการจะหายเป็นปกติ

แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เผย คาดว่าในช่วงนี้จะมีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากช่วงฤดูฝนเป็นฤดูกาลระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง สำหรับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กันยายน 2565 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) จำนวน 2,113 ราย ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่า

เพศชาย โดยพบเพศหญิง 1,095 ราย เพศชาย 1,018 ราย กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี อาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน รองลงมาคือ อาชีพเด็กในปกครอง จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือจังหวัดภูเก็ต รองลงมาคือจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร

แพทย์หญิงศิริลักษณ์ กล่าวเพิ่ม ขอแนะให้ประชาชนโดยเฉพาะ 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

2.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี 3.ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 4.ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6.โรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งรวมผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ และ 7.โรคอ้วน คือผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือมีดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง วันที่ 30 กันยายน 2565

ทั้งนี้ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก เพราะโรคไข้หวัดใหญ่ สามารถติดต่อจากการสัมผัสสารคัดหลั่ง (น้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะ) ของผู้ป่วย ผ่านการไอหรือจามรดกัน โดยหลังจากได้รับเชื้อจะมีไข้สูง อาการคล้ายไข้หวัด แต่จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อมากและปวดศีรษะ อ่อนเพลีย แต่สามารถหายเองได้ใน 5-7 วัน กลุ่มเสี่ยงอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น ปอดบวม หายใจลำบาก และอาจทำให้เสียชีวิตได้ดังนั้นขอให้ยึดหลัก “ปิด ล้างเลี่ยง หยุด” ปิด คือปิดปากปิดจมูก เมื่อไอจาม ต้องใช้หน้ากากอนามัยหรือกระดาษทิชชูปิดปากและจมูกทุกครั้ง ล้าง คือล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ เมื่อสัมผัสสิ่งของ กลอนประตู ราวบันได ราวบน

รถโดยสาร เลี่ยง คือหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วย หยุด คือเมื่อป่วย ควรหยุดเรียน หยุดงานแม้จะมีอาการไม่มากก็ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง หากมีอาการป่วยหรืออาการไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง ควรรีบพบแพทย์ทันทีหรือ สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ