สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

สคร.11 เตือนโรคไข้เลือดออกช่วงหน้าฝน ย้ำช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณบ้าน ชุมชน สถานศึกษา หากพบสงสัยป่วยโรคไข้เลือดออก ให้รีบพบแพทย์ทันที

สคร.11 เตือนโรคไข้เลือดออกช่วงหน้าฝน ย้ำช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณบ้าน ชุมชน สถานศึกษา หากพบสงสัยป่วยโรคไข้เลือดออก ให้รีบพบแพทย์ทันที

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่วงเปิดเทอมโรคไข้เลือดออกระบาด แนะยึดหลัก “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ย้ำหากมีอาการป่วยไม่ซื้อยาลดไข้ในกลุ่มเอ็นเสด NSAID (non-steroidal anti-inflammatory drug) มารับประทานเอง ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้องและป้องกันอาการป่วยรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

นายแพทย์ไกรสร โตทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน ทำให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยเริ่มมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะและวัสดุต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายพาหะนำโรค ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก ซึ่งมักระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในเขตสุขภาพที่ 11 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 13 พฤษภาคม 2566 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั้งสิ้น จำนวน 1,510 ราย เพศหญิง 764 ราย เพศชาย 746 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี รองลงมาคือ 5 - 9 ปี และกลุ่มอายุ 15 - 19 ปี จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ ภูเก็ต รองลงมาคือ พังงา กระบี่ ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี

นายแพทย์ไกรสร กล่าวเพิ่ม จึงขอเตือนให้ประชาชนป้องกันตนเองและครอบครัวจากโรคไข้เลือดออก โดยร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณบ้าน โรงเรียน และชุมชน โดยเฉพาะขณะนี้เป็นช่วงของการเปิดภาคเรียน ทำให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มเด็กนักเรียนในสถานศึกษา จึงขอให้สถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็กในชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการจัดสถานศึกษา และศูนย์เด็กเล็กในชุมชนให้มีความปลอดภัย ปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยเน้นมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ 1) เก็บบ้าน ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง ล้างคว่ำภาชนะและเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์ 2) เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3) เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายวางไข่ และเน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยทายากันยุง นอนในมุ้ง โดยจะสามารถป้องกันได้ถึง 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ทั้งนี้หากมีอาการไข้สูง เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน หน้าแดง ปวดศีรษะ มีรอยจ้ำเลือดสีแดงตามลำตัว แขน ขา หรือสงสัยว่าป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ให้รีบพบแพทย์ทันที ควรหลีกเลี่ยงการซื้อยารับประทานเอง หากจำเป็นให้ใช้เฉพาะยาพาราเซตามอล โดยห้ามใช้ยากลุ่ม (NSAIDs) เช่น ยาแอสไพริน หรือไอบูโพรเฟน เพราะอาจทำให้เลือดออกมากขึ้น ทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422”

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=640738734736048&set=a.315140280629230
#กรมควบคุมโรค
#สคร11
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้เขียนข่าว ธัญญธร เยาวยอด

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ