สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

สคร.11 ร่วมณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก 2566 ย้ำ “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย"

สคร.11 ร่วมณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก 2566 ย้ำ บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2566 เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อกระตุ้นให้ทุกประเทศทั่วโลก จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักถึงโทษ พิษภัย ผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ โดยปีนี้องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นของการรณรงค์คือ “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย”

นายแพทย์ไกรสร โตทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่าองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีวันงดสูบบุหรี่โลก โดยปีนี้ได้กำหนดประเด็นรณรงค์คือ “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย” มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยผลกระทบจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนและเยาวชนในการไม่สนับสนุนไม่ซื้อ ไม่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ จึงต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงองค์องกรภาคประชาชน ในการเผยแพร่ข้อมูล เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กลุ่มเด็ก เยาวชน เกิดความตระหนักถึงภัยจากบุหรี่ไฟฟ้า

ปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าได้มุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชน เย้ายวนให้เยาวชนหันมาลองสูบ โดยออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีรูปลักษณ์ทันสมัย มีการปรุงแต่งกลิ่นและรสชาติของน้ำยาที่เด็กและเยาวชนชื่นชอบ เช่น กลิ่นผลไม้ อาหาร ขนม ลูกอมหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเป็นสะพานสู่การสูบบุหรี่ในที่สุด จึงขอเตือนประชาชนอย่าตกเป็นเหยื่อของบุหรี่ไฟฟ้า เพราะจะทำให้ได้รับสารนิโคตินที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งผู้สูบและผู้ที่อยู่รอบข้าง และอาจทำให้ติดบุหรี่ไปตลอดชีวิต

นายแพทย์ไกรสร กล่าวเพิ่มเติมว่า สารนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้า เป็นสารพิษอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งคนที่สูบและคนที่อยู่รอบข้างที่ได้รับควันหรือละอองไอสีขาว เนื่องจากนิโคตินเป็นสารเสพติดโดยออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท เมื่อเสพนิโคตินแล้ว จะส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด สารนิโคตินทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจหดตัว และทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น จึงขอเตือนประชาชนให้รับรู้ถึงอันตรายของการเสพติดนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า ไม่หลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อให้กับผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสินค้าเสพติดและทำลายสุขภาพผู้สูบและคนรอบข้าง เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2566 ขอเชิญชวนผู้สูบบุหรี่ ใช้โอกาสนี้เป็นการเริ่มต้นในการ ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพของตัวเอง คนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อม หากต้องการเลิกบุหรี่ สามารถโทร 1600 ได้ฟรี หรือเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 

#31พฤษภาคม

#บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษเสพติดอันตราย

#กรมควบคุมโรค

#สคร11

https://www.facebook.com/photo?fbid=644885320988056&set=a.315140280629230วันงดสูบบุหรี่โลก

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เขียนข่าว ธัญญธร เยาวยอด

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ