สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

สคร.11 เตือนประชาชนพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงระวังป่วยโรคอุจจาระร่วง หลังพบระบาดในจังหวัดภูเก็ต แนะยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ดื่มน้ำสะอาด

สคร.11 เตือนประชาชนพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงระวังป่วยโรคอุจจาระร่วง หลังพบระบาดในจังหวัดภูเก็ต แนะยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ดื่มน้ำสะอาด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช แนะประชาชน “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ดื่มน้ำสะอาด” ป้องกันโรคอุจจาระร่วง หลังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ ในหลายช่วงอายุ มีทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
นายแพทย์ไกรสร โตทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า สถานการณ์การเฝ้าระวังโรคอุจจาระร่วงของจังหวัดภูเก็ต หลังพบการระบาดเพิ่มสูงขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 โดยไม่ทราบสาเหตุ จำนวนผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 –13 มิถุนายน 2566 พบผู้ป่วยจำนวน 9,843 ราย อัตราป่วย 2,356 รายต่อแสนประชากร ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต โดยจำนวนผู้ป่วยรายวันตั้งแต่วันที่ 6 –13 มิถุนายน มีผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 5,577 ราย
อัตราป่วย 1,335 ราย พบแนวโน้มผู้ป่วยลดลงต่อเนื่อง กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 25 - 34 ปี รองลงมากลุ่มอายุ 15 - 24 ปี โดยพบว่าอายุผู้ป่วยที่น้อยที่สุดคือ 28 วัน และมากที่สุด 98 ปี ผู้ป่วยเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
จากสถานการณ์โรคอุจจาระร่วงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ส่งทีมสอบสวนควบคุมโรคลงพื้นที่ ร่วมกับกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกปฏิบัติการควบคุมโรคในจุดต่างๆ พร้อมทั้งติดตามสอบสวนโรคหาสาเหตุ ประเมินมาตรฐานและเก็บตัวอย่างน้ำ
ในโรงงานน้ำดื่ม น้ำแข็ง และตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่พบผู้ป่วยเพื่อค้นหานักเรียนที่ป่วยเพิ่มเติม รวมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำ อาหารและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่มีความเสี่ยงต่อการก่อโรคส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อควบคุมการระบาด
นายแพทย์ไกรสร กล่าวเพิ่มเติม โรคอุจจาระร่วงเป็นโรคติดต่อที่มีอาหารและน้ำ สามารถพบได้ในทุกฤดูกาลและทุกภาคของประเทศ โดยเชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายโดยตรงผ่านการรับประทานอาหารและดื่มน้ำหรือน้ำแข็งที่ปนเปื้อนเชื้อ
จึงขอให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเฝ้าระวังโรคดังกล่าว ดูแลและป้องกันตนเองด้วยหลักการ
“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ดื่มน้ำสะอาด” ดังนี้ 1) ล้างมือก่อน-หลังรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง
2) ล้างวัตถุดิบที่ใช้ให้สะอาดก่อนนำมาประกอบอาหาร 3) รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ไม่ควรรับประทานอาหารที่สุกๆ ดิบๆ และควรอุ่นร้อนก่อนรับประทาน 4) ใช้ช้อนกลางตักอาหารเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น 5) ดื่มน้ำสะอาด น้ำต้มสุก หรือน้ำที่มีบรรจุภัณฑ์ปิดฝามิดชิด ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP และ 6) หลีกเลี่ยงการบริโภคน้ำแข็งในช่วงนี้ หากจะบริโภคต้องเลือกซื้อจากแหล่งผลิตที่ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

#โรคอุจจาระร่วง

#กรมควบคุมโรค

#สคร11

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้เขียนข่าว ธัญญธร เยาวยอด

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ