สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

การประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตามอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

วันนี้ (วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562) กองกฎหมายได้จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตามอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค

รายละเอียดข่าวกิจกรรม  :  คลิกที่นี่


ข่าวสารอื่นๆ