สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

สคร.12 สงขลา ร่วมกิจกรรม “Kick-off-1-M doses : School based HPV Vaccine” ณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี

สคร.12 สงขลา ร่วมกิจกรรม “Kick-off-1-M doses : School based HPV Vaccine”   ณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 

 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายปรีชา หนูฟอง หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อ พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรม “Kick-off-1-M doses : School based HPV Vaccine” โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน และกล่าวรายงานโดยนายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมขึ้นตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข “มะเร็งครบวงจร” ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ในหญิงไทยอายุ 11 - 20 ปี  100 วัน 1 ล้านโดส เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส HPV  หวังผลในการลดการเจ็บป่วย และเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทย โดยกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนในวันนี้ประกอบด้วย นักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ของโรงเรียนอนุบาลปัตตานี จำนวน 120 คน จัดขึ้น ณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 


ข่าวสารอื่นๆ