สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

“คนสัตว์สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน”integration people animals and environment”

“คนสัตว์สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน”integration people animals and environment”

 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมความร่วมมือเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวโลก Global One Health Day 2023 : One Health Collaboration for Safer Tourist โดยมีนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทน อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร  และนายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผู้แทนหน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐ (USAID) ผู้แทน WHO, FAO, WOAH, UNEP ผู้แทนศูนย์การค้า ICON SIAM ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของ ประชาชน แบบองค์รวม ควบคู่ไปกับการสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ณ ศูนย์การค้า ICONSIAM กรุงเทพมหา

 


ข่าวสารอื่นๆ