สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

สคร.12 สงขลา จัดประชุม EOC ครั้งที่ 41 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สคร.12 สงขลา จัดประชุม EOC ครั้งที่ 41 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

            วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายเฉลิมพล โอสถพรมมา นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เป็นประธาน ประชุมติดตามความก้าวหน้าศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 41 กรณีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมกลุ่มระบาดวิทยาฯ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
 

ติดตามข่าวสารเพิมเติ่มได้ที่ facebook : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา  ( https://www.facebook.com/dpc12 )

 


ข่าวสารอื่นๆ