สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ผู้อำนวยการสคร.12 สงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฯ

ผู้อำนวยการสคร.12 สงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฯ

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานพร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร ในระหว่างวันที่ 28 - 29 กันยายน 2563 ณ  ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตง และหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 12.1.1  12.1.2 และ 12.1.3  จังหวัดยะลา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊กสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา : https://www.facebook.com/dpc12/ 

 


ข่าวสารอื่นๆ