สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

สคร.12 สงขลา จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ประจำปี 2564

สคร.12 สงขลา จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ประจำปี 2564

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ประจำปี 2564 เพื่อเผยแพร่สื่อสารให้บุคลากรร่วมสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันต่อไป โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่สคร.12 สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุมสมิหลา ชั้น 3 อาคารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook  : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา https://www.facebook.com/dpc12/

 

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ