สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image

การสอบสวนกรณีผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ดื้อยา หลายขนานชนิดรุนแรงมาก โดยใช้พระราชบัญญัติโรค ติดต่อ พ.ศ. 2558 ในเขตสุขภาพที่ 6 ปี 2561

วารสารออนไลน์อื่นๆ