สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ไม่ใช่คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ไม่ใช่คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

https://drive.google.com/drive/folders/1Rmpq_opq8KS9dgKCFYDVTcmumGvr8qA2

 


ข่าวสารอื่นๆ