สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ