สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ