สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคัดเลือก เพื่อรับย้าย รับโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1666

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ