สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับย้าย รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ