สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

แพทย์เผย ไข้ดิน หรือโรค“เมลิออยด์” ผู้สัมผัสดินโคลน เกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์มีความเสี่ยงสูง

          โรคเมลิออยด์ หรือ โรคไข้ดิน ที่มีโอกาสพบได้บ่อยในช่วงหน้าฝน รวมถึงในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ที่พบได้ในดินและน้ำ ภูมิภาคที่มีโอกาสพบโรคนี้ได้บ่อยที่สุดก็ได้แก่ พื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคใต้ของประเทศไทย กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเสียชีวิตสูงเมื่อป่วยด้วยโรคไข้ดินได้แก่  ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ธาลัสซีเมีย ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยโรคไตวาย รวมถึงในคนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง

    นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยสถานการณ์โรคเมลิออยด์เขตสุขภาพที่ 7 (จังหวัดขอนแก่น,มหาสารคาม,ร้อยเอ็ด,และกาฬสินธุ์) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 - เดือน มีนาคม 2567 มีผู้เสียชีวิตแล้ว 11 ราย กลุ่มเสี่ยงคือผู้ที่สัมผัสกับดินและน้ำโดยตรง ได้แก่ ชาวนา ชาวสวนที่ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ โดยไม่สวมถุงมือหรือสวมรองเท้า บูธป้องกัน โดยเฉพาะผู้มีโรคประจำตัวได้แก่ โรคเบาหวาน ธาลัสซีเมีย โรคปอด โรคไต โรคมะเร็ง ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ซึ่งโรคไข้ดิน หรือโรคเมลิออยด์ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในดินและน้ำ ติดเชื้อจากการสัมผัสเชื้อที่มีอยู่ในดินหรือน้ำ กินอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อน หรือได้รับเชื้อผ่านการหายใจเอาเชื้อที่ปะปนอยู่ในละอองฝุ่นเข้าไปในร่างกาย ความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนๆนั้น ถ้าปริมาณเชื้อที่รับเข้ามามีมากก็อาจทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบเฉียบพลัน และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้  ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการไข้สูง ผู้ป่วยครึ่งหนึ่งมีอาการคล้ายปอดอักเสบติดเชื้อ กลุ่มเสี่ยงที่สุดคือ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง คำแนะนำ คือ หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำ ย่ำโคลน หรือสัมผัสดินและน้ำโดยตรง หากใครที่สัมผัสมาแล้วควรรีบทำความสะอาดมือ เท้า ผิวหนังบริเวณที่สัมผัสกับน้ำ ดิน หรือโคลนให้สะอาด หรือถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องลุยน้ำหรือจะต้องย่ำดินโคลนต้องสวมรองเท้าบูธ ใส่กางเกงขายาว หรือชุดลุยน้ำให้เรียบร้อย  และถ้าหากพบแผลฝีหนองขึ้นบริเวณร่างกาย และมีอาการที่ได้ระบุไว้เบื้องต้นนี้ร่วมด้วย ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโดยทันที เพราะหากปล่อยไว้ แผลอาจจะลุกลาม หรือเกิดการอักเสบเพิ่มขึ้นได้  แนะวิธีการป้องกันโรคเมลิออยด์สามารถทำได้ ดังนี้ 1.หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือสัมผัสดินและน้ำโดยตรง หากจำเป็นขอให้สวมรองเท้าบูท ถุงมือยาง กางเกงขายาวหรือชุดลุยน้ำ หลังสัมผัสดินและน้ำให้ทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่และน้ำสะอาดทันที 2.ทานอาหารปรุงสุก ดื่มน้ำสะอาดหรือต้มสุกทุกครั้ง 3.หลีกเลี่ยงการสัมผัสลมฝุ่นและการอยู่ท่ามกลางสายฝน 4.หากมีอาการไข้สูงร่วมกับ       มีประวัติการสัมผัสดินและน้ำให้รีบพบแพทย์ทันที โดยเฉพาะเกษตรกรและผู้ป่วยโรคเบาหวาน ทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

 

 

***************************************

ข้อมูลจาก : กองโรคติดต่อทั่วไป / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค / กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

เผยแพร่ : วันที่ 1 เมษายน 2567 / กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น


ข่าวสารอื่นๆ