สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
9
18 มกราคม 2566
-
2566
-
-
2500
-
1
2566
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
23/2566
18 มกราคม 2566
-
-