สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 77 (77th World Health Assembly)

ตามที่สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมคัดเลือกเป็นผู้เเทนกรมควบคุมโรคในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 77 (77th World Health Assembly) ตามหนังสือ สธ 0435.3/ว 606 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียด >>คลิก<<

บัดนี้ กระบวนการคัดเลือกได้เเล้วเสร็จ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 77 (77th World Health Assembly)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ