สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
Responsive image

แจ้งเตือนพบโรคไข้หวัดนกชนิด H9Nx ครั้งแรกในคนในประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2567 (เพิ่มเติม) อัพเดต 10 เมษายน 2567

ข้อมูลเพิ่มเติมจากการแจ้งเตือนพบโรคไข้หวัดนกชนิด H9Nx ครั้งแรกในคนในประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2567 

แหล่งข้อมูล: BlueDot ภายใต้ ASEAN Health Cluster 2
ถอดความโดย: สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เม.ย. 67 

ผลการตรวจสอบห้องปฏิบัติการ: ยืนยันพบเชื้อไข้หวัดนกชนิด H9N2 ในผู้ป่วยรายดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม: ผู้ป่วยอายุ 37 ปีมีโรคประจำตัว ปัจจุบันยังได้รับการรักษาอยู่ในห้องแยกแรงดันลบในแผนกไอซียูที่โรงพยาบาลโรคเขตร้อนเมืองโฮจิมินห์ ด้วยภาวะแทรกซ้อนทางเดินหายใจรุนแรง (ปอดอักเสบ) และภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 

บุคคลที่สัมผัสใกล้ชิด: มีคนสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย 15 คน และได้รับการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ยังไม่พบผู้มีอาการสงสัยเพิ่มเติม จึงยัง ไม่มีหลักฐานของการติดต่อจากคนสู่คน

ข้อมูลเพิ่มเติม: ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน มีรายงานผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไข้หวัดนกชนิด H9N2 ในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกทั้งหมด 98 คน ในจำนวนนี้เสียชีวิต 2 คน ผู้ป่วยเกือบทั้งหมด (96 คน) อยู่ในประเทศจีน และอีก 2 คนในประเทศกัมพูชา โดยผู้เสียชีวิตทั้ง 2 คนนั้นมีปัญหาโรคเรื้อรังร่วมอยู่ก่อนแล้ว


ข่าวสารอื่นๆ