สำนักงานเลขานุการกรม
Responsive image

พิธีทำบุญตักบาตรและเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 จ่าเอกรังสรรค์ ถามูลแสน เลขานุการกรม นำคณะบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม จัดพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ กรมควบคุมโรค


ข่าวสารอื่นๆ