สำนักงานเลขานุการกรม
Responsive image

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566

 วันที่ 5 มกราคม 2566 จ่าเอกรังสรรค์ ถามูลแสน เลขานุการกรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรมควบคุมโรค และสืบสานวัฒนธรรม อันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ กรมควบคุมโรค


ข่าวสารอื่นๆ