สำนักงานเลขานุการกรม
Responsive image

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างสุขของสำนักงานเลขานุการกรม

วันที่ 26 มกราคม 2566 จ่าเอกรังสรรค์ ถามูลแสน เลขานุการกรม กรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างสุขของสำนักงานเลขานุการกรม พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานเลขานุการกรม ร่วมพิจารณาแนวทางและจัดทำแผนดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความโปร่งใสและการสร้างสุขในองค์กร เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน “คนสำราญ งานสำเร็จ” ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล ชั้น 1 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค


ข่าวสารอื่นๆ