สำนักงานเลขานุการกรม
Responsive image

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมควบคุมโรค ครั้งที่ 9/2566

 วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ประธานคณะกรรมการสวัสดิการกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมควบคุมโรค ครั้งที่ 9/2566 เพื่อทราบรายงานผลการตรวจสอบเงินสดคงเหลือ รายงานการรับ - จ่ายเงิน การจัดกิจกรรมฟุตบอลโกลหนู พิจารณาอนุมัติให้ใช้เงินกองทุนสวัสดิการ สำหรับการจัดสวัสดิการในโอกาสต่าง ๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 1 อาคาร 2 กรมควบคุมโรค


ข่าวสารอื่นๆ