สำนักงานเลขานุการกรม
Responsive image

ร่วมแสดงความยินดี งานสถาปนา อย. ครบรอบ 49 ปี

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีงานสถาปนา อย. ครบรอบ 49 ปี และพิธีเปิดอาคารศูนย์บิการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ภายใต้ Theme “อย. อัจฉริยะ พร้อมทุกที่ ทุกเวลา เพื่อทุกคน” (SMART FDA Anywhere Anytime Anyone)


ข่าวสารอื่นๆ