สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Responsive image

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้อุทิศตนด้านงานป้องกันควบคุมโรค เพื่อรับเหรียญเชิดชูเกียรติ “ขุนประเมินวิมลเวชช์” ประจำปี พ.ศ. 2565

 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้อุทิศตนด้านงานป้องกันควบคุมโรค เพื่อรับเหรียญเชิดชูเกียรติ “ขุนประเมินวิมลเวชช์” ประจำปี พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ