สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Responsive image

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ