สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Responsive image

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ