กองบริหารการคลัง
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0405.5/
10 กรกฎาคม 2567
15 กรกฎาคม 2567
2567
-
-
36356700
-
4
2567
กองบริหารการคลัง
เงินงบประมาณ
จ้างก่อสร้าง
-
-
-
-