กองบริหารการคลัง
Responsive image
วิสัยทัศน์
 


เป็นองค์กรคุณธรรมที่เชี่ยวชาญด้านการคลัง
การพัสดุและการให้คำปรึกษาที่ผู้รับบริการเชื่อถือและไว้วางใจ