กองบริหารการคลัง
Responsive image

027/63 โอนงบดำเนินงาน กรมฯ โอนเงินไป กองโรคติดต่อทั่วไป ผ.3.1 จำนวน 7,755,000.-บาท และ ผ.8.1 จำนวน 10,500,000.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ