กองบริหารการคลัง
Responsive image

140/63 โอนงบดำเนินงาน ผ.3.1 และ ผ.8.5 กรมฯ โอนเงินไป กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน จำนวนทั้งสิ้น 55,590,000.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ