กองบริหารการคลัง
Responsive image

148/63 โอนงบดำเนินงาน ผ.3.1 และผ.10.1 กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ โอนเงินไป ศูนย์ฯอาชีวะและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง จำนวนทั้งสิ้น 2,952,500.- บาทบาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ