กองบริหารการคลัง
Responsive image

156/63 โอนงบดำเนินงาน ผ.2.2 , ผ.3.1 และผ.5.1 สคร.1 โอนเงินไป ศตม.1.1 ,ศตม.1.3 และศตม.1.5 จำนวนทั้งสิ้น 2,969,150.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ