กองบริหารการคลัง
Responsive image

168/63 โอนงบดำเนินงาน ผ.7.3 , ผ.8.1 และผ.5.1 กรมฯ โอนเงินไป กองโรคติดต่อทั่วไป จำนวน 73,701,600.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ