กองบริหารการคลัง
Responsive image

165/63 โอนงบกลาง กรมฯ โอนเงินไป สปคม. ,สคร.3 ,สคร.5 ,สคร.6 ,สคร.8 ,สคร.11 และสคร.12 จำนวนทั้งสิ้น 32,837,120.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ