กองบริหารการคลัง
Responsive image

163/63 โอนงบดำเนินงาน ผ.2.2 , ผ.3.1, ผ.3.2 ,ผ.5.1และผ.17.1 สคร.11 โอนเงินไป ศตม.11.1,11.3,11.4 และ11.5 จำนวนทั้งสิ้น 2,285,094.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ