กองบริหารการคลัง
Responsive image

172/63 โอนงบดำเนินงาน ผ.1.2 และผ.14.4 กรมฯ โอนเงินไป กองฯยาสูบ จำนวนทั้งสิ้น 10,000,000.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ