กองบริหารการคลัง
Responsive image

ฉบับแก้ไข 032/63 โอนงบดำเนินงาน (เบิกแทนกัน) สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข โอนเงินไป กองโรคติดต่อทั่วไป จำนวน 1,841,299.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ