กองบริหารการคลัง
Responsive image

191/63 โอนงบดำเนินงาน ผ.2.1 ผ.2.3 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม โอนเงินคืนส่วนกลางกรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 466,919.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ