กองบริหารการคลัง
Responsive image

214/63 โอนงบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประตูระบายน้ำแม่สอย จ.เชียงใหม่) กรมชล โอนเงินไป สคร.1 จำนวน 800,000.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ