กองบริหารการคลัง
Responsive image

215/63 โอนงบดำเนินงาน ผ.2.2 , ผ7.1, ผ.9.1และผ.10.1 กองโรคติดต่อทั่วไป โอนเงินคืนส่วนกลางกรมฯ จำนวน 3,353,597.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ