กองบริหารการคลัง
Responsive image

231/63 โอนงบลงทุน หน่วยงานในสังกัดกรมฯ โอนเงินคืนส่วนกลางกรมฯ จำนวน 933,386.-บาท

หน่วยงานที่ดึงเงินงบประมาณคืนส่วนกลางกรมฯ

1. กองโรคติดต่อทั่วไป

2. สถาบันบำราศนราดูร

3. สคร. 6 จังหวัดชลบุรี

4. สคร.8 จังหวัดอุดรธานี

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ