กองบริหารการคลัง
Responsive image

289/63 โอนงบลงทุน กรมฯ โอนเงินไป กองบริหารการคลัง, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน, สำนักงานเลขานุการกรม และกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 475,550.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ