กองบริหารการคลัง
Responsive image

318/63 โอนงบดำเนินงาน ผ.5.1 ศตม.1.3 โอนเงินไป สคร.1 จำนวน 12,750.-บาท และโอนงบดำเนินงาน ผ.5.3 สคร.1 โอนเงินไป ศตม.1.1,1.3,1.5 จำนวน 104,500.-บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ