กองบริหารการคลัง
Responsive image

369/63 โอนงบลงทุน ผ.8.1 กรมฯ โอนเงินไป หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค จำนวนทั้งสิ้น 3,834,000.-บาท

หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค  ตามรายชื่อที่แนบ

1. สคร.1 จังหวัดเชียงใหม่

2. สคร.2 จังหวัดพิษณุโลก

3. ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ

4. สคร.6 จังหวัดชลบุรี

5. สคร.7 จังหวัดขอนแก่น

6. สคร.9 จังหวัดนคราชสีมา

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ