กองบริหารการคลัง
Responsive image

7/64 โอนงบดำเนินงาน ผ.8.2 กรมฯ โอนเงินไป สำนักความร่วมมือระหว่างเทศ จำนวน 3,166,000.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ