กองบริหารการคลัง
Responsive image

รายการพักสินทรัพย์ มิถุนายน 2564 รอบที่ 1

รายการพักสินทรัพย์ มิถุนายน 2564 รอบที่ 1

ขอความร่วมมือส่งข้อมูลล้างพักสินทรัพย์ประจำงวดให้เสร็จสิ้น 

ภายในวันที่  30 มิถุนายน 2564

 

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่งานรายงาน กลุ่มบัญชี กองบริหารการคลัง โทร 0 2590 3073

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ