กองบริหารการคลัง
Responsive image

491/64 โอนงบกลาง (COVID-19) กรมฯ โอนเงินไป สคร.5 จำนวน 49,956,000.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ